a

a

akaṭu

aguru

aghāṭa

atiṣṭha

atyucca

adhidēẏa

adhōnamana

anadhīta

anabhibyakta

anipuṇa

aniṣṭhā

anuprasha

anuyōgya

anuśāsana

anusūci

antarīẏa

antarhita

apamṛtyu

apariṇīta

aparyāpta

apēraṇa

apratima

aba

abadhūta

abarōdha

abihita

abyabasha

abhyantara

amātṛka

amuṇḍita

amlākta

arīti

arthita

arpaẏitā

alakṣmī

aluka

aśbārōha

asaṅkucita

asamakakṣa

asampanna

asahya

asāra

 

 ā

ā

āōḍ়ānō

ān̐cala

ām̐śa

ākāṭa

āgu

ācchādaka

āṭāttara

āḍ়i

ānanda

ānūpa

ābanṭana

ābhyudaẏika

āmalānō

āẏa

āraśōlā

ārṭa

āsādita

 

 i

i

ityanusārē

iṣu

 

 ī

ī

īṣadbikaśita

 

 u

u

uṭakō

uḍ়āni

utkīrtita

utpāṭanīẏa

uddiṣṭa

udbāẏī

udhāō

upakṣāra

upaṭaukana

upanētā

upamakṣikā

upalabdhi

upaskṛta

 

 ū

ū

 

 

 

 ē

ē

ēkā

ēkāśi

ai

 

 ō

ō

ōjōguṇa

au

 

 k

ka

kajjala

kabajā

kabyabāha

kampāunḍāra

karamacā

kartṛka

kasabi

kān̐cakaḍ়ā

kān̐ḍ়i

kācha

kājalā

kānti

kābila

kāẏā

kāladṛka

kālājbara

kāhila

kīrtana

kun̐ḍ়ē

kucakuca

ku˝jara

kupōṣya

kusaṃskāra

kṛtrima

kēṭhō

kōṭi

kōrphā

kauraba

kyāsṭaraaẏēla

kṣut

 

 kh

kha

khanana

khā-n̐khā

khāṭō

khābāra

khēuḍ

khōn̐ḍ়ānō

khōrā

 

 g

ga

gajānīka

gat

garjana

gān̐thā

gāpa

gun̐tunē

gudāra

gōm̐pha

gōcha

gaura

grasana

 

 gh

gh

ghēm̐ṣa

ghōṣā

 

 c

c

caṭi

caḍ়ānō

caturghāta

catbāriṃśa

capala

caraki

carmābaraṇa

calōrmi

cādara

cāṣa

cikīrṣā

cuna

cumbana

cōkhala

 

 ch

cha

chatari

chān̐ca

chāndasa

chiṭa

chipachipē

chuṭi

 

 j

ja

jagāti

jaḍ়ōẏā

janāntika

janmita

jalābarta

jādu

jāmabāṭi

juri

jēlā

j˝ānātmaka

 

 jh

jh

jhalajhalē

jhām̐patāla

jhārā

jhirajhira

jhula

 

 

ṭālā

 

 ṭh

ṭh

ṭhika

 

 

ḍān̐ṭi

ḍāktāra

ḍāhuka

ḍubuḍubu

ḍōla

 

 h

ḍh

ḍhākā

ḍhu / ṇijanta

 

 t

ta

tapasi

tamasa

talabānā

tāmbula

tiluẏā

tubaḍ়ānō

tūrya

tēōḍ

tēlēgu

tōlana

tōṣa

trāsita

 

 th

tha

 

 d

da

dakṣiṇācāra

dantauṣṭhya

damakā

dān̐ḍ়i

dāpādāpi

dārśanika

digbindu

dinātyaẏa

dugdha

duratikramaṇa

durārōgya

durdharṣa

dēbāsura

dōlamā

 

 dh

dh

dhanu

-dhara

dhābaḍ়ā

dhikkāra

dhū-dhū

dhṛṣṭa

 

 n

na

nakulē

nandibhṛṅgi

nabanī

nalina

nāi

nākṣatra

nāḍ়ānō

nāśā

nikāẏa

nigīrṇa

nijhuma

nidhāna

nima

niẏantrī

niraṃśa

niralaṅkāra

nirālōka

nirupāẏa

nirdhārya

nirbāpita

nirbuddhi

niṣādī

niṣkrama

nisbana

 

 p

pa

paṭakā

paṭhyamāna

paẏajāra

paraganā

paralōka

parākramaśālī

parimanḍita

parpaṭi

paryudāsa

paścāddhābana

pān̐caphōḍ়na

pāṭhārthī

pānati

pāratapakṣē

pārbaṇa

pāśa

pichē

piṇḍībhūta

pilasuja

pu˝ja

paitṛka

pōtādhipāla

paurbāhnika

prakīrtana

pragata

pracchāẏa

praṇaẏa

prati

pratibhāta

pratīka

pratyabēkṣaṇa

pratyuttara

prabacana

pramita

praracita

prahēlikā

prāyuktika

 

 ph

ph

phatē

phi

phyā phyā

 

 b

b

baktā

baḍ

bandēja

bāgbahula

bācaspatya

bāḍ়i

bātsarika

bādalā

bādhōbādhō

bāriẏāri

bārōmēsē

bālēndu

biṃśa

bicchurita

bijēẏa

bidura

bidhātṛdatta

bidhbasta

bibarṇa

bibhāsa

biśēṣaj˝a

bītaśōka

buddha

bṛkṣa

bēgōcha

bētana

bēlā

bēsarakāri

baiẏaktika

bōmbāi

braja

 

 bh

bh

bhallāta

bhāṅaḍ়

bhābita

bhāsa

bhīmadarśana

bhuṭāni

bhū

bhējānō

bhōgānō

bhōrāi

 

 m

m

maṅgala

majuda

maṭāt

manibyāga

manōmandira

marā

mardita

maśagula

mastāna

mahēndra

mākāla

mārā

māla

mālikānā

miunisipyāla

mitācāra

miẏānō

mukhākṛti

mudraka

mūḍh

mṛṇāla

mṛnmaẏa

mōkābilā

mauktika

myāgājina

 

 y

y

yati

yadi

yama

yugala

yuyutẏā

 

 r

r

raṭā

rahamāna

rātula

rāmāẏaṇakāra

rāsnā

rudrākṣa

rōmā˝ca

 

 l

l

lagabagē

lākhō

lā˝chana

lōpāṭa

 

 ś

śa

śaẏatāna

śāḍ়i

śālika

śiharana

śudhu

 

 

 

 s

sa

sambāha

saṅgē

saṭāna

santa

sannikarṣa

samabēdanā

samāgama

samālōcya

samutpāṭita

sasīma

sahakārī

sādhana

sāpa

sābitrī

siṃhābalōkana

sisṛkṣā

sukauśalī

sugṛhītanāmā

sudi

sundarī

subhāṣita

surā

suṣama

sūtrākāra

sēn̐dhānō

sēśana

sṭuḍiẏō

shāṇu

sphāṭika

sbabhāba

syākarā

 

 h

h

hatāhata

haẏa

haluda

hāiphēna

hālakā

huila